SPECTRALIS HRA + OCT

Το Spectralis HRA + OCT προσφέρει την απόλυτη απεικόνιση του αμφιβληστροειδολυς, συνδιάζοντας το υψηλής ταχύτητας Spectral Domain (SD-OCT) με τους έξι τρόπους απεικόνισης του βυθού:

  1. Υπέρυθρη
  2. Αυτοφθορισμός με BluePeak μπλε λέιζερ
  3. Ανέρυθρη
  4. Δυναμική φλουοροαγγειογραφία
  5. Δυναμική αγγειογραφία με ινδοκυανίνη
  6. Έγχρωμη φωτογραφία με λέιζερ (Multicolor)

Δοκιμασμένες τεχνολογίες προσφέρουν ακρίβεια TruTrackTM Eye tracking ενεργό), λεπτομέρεια (Heidelberg Noise ReductionΤΜ) και ακριβή αναπαραγωγιμότητα μέτρησης (AutoRescanTM automatic follow-up scan placement)

Οι πολλαπλοί τρόποι διαγνωστικής απεικόνισης επιτρέπουν την εμβάθυνση της μελέτης της δομής, των λειτουργιών και του μεταβολισμού του αμφιβληστροειδούς.

Απαραίτητη για την πρώιμη διάγνωστη. θεραπεία και παρακολούθηση παθήσεων του αμφιβληστροειδούς :

  • Παθήσεις Ωχράς Κηλίδας

           - Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

  • Αγγειακές Παθήσεις

            -Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια
            -θρομβώσεις φλεβών κ.α.

  • Γλαύκωμα
  • Συγγενείς παθήσεις κ.α.