ΕΙΣΟΔΟΣ ΙΑΤΡΩΝ

Σκοπός της υπηρεσίας

Ο σκοπός της υπηρεσίας μας είναι η ευκολότερη και μόνιμη είσοδος ,σε εξετάσεις και ιστορικό ασθενών που παραπέμπονται στο Eye Center Patras.Με την υπηρεσία αυτή οι συνεργάτες ιατροί έχουν την δυνατότητα να έχουν ασφαλή πρόσβαση για ακριβέστερη και ευκολότερη διάγνωση.Δυνατότητα πρόσβασης έχουν μόνο ιατροί και φυσικά μόνο στους ασθενείς τους, που οι ίδιοι παραπέμπουν.

Προαπαιτούμενα για την ορθή χρήση της υπηρεσίας

Στον υπολογιστή σας πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο το JavaRuntime και με την είσοδο στην υπηρεσία στον πλοηγό που χρησιμοποιείτε να να επιλέξετε “Εκτέλεση προσθέτου”.Στο Eye Center Patras σας συστήνουμε να εισέρχεστε με τον Google Chrome.Για είσοδο στην υπηρεσία πρέπει να έχετε τα δικά σας διαπιστευτήρια, τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε στο 2610 224131 ή στο info@eyecenterpatras..gr.Τα στοιχεία αποστέλλονται ταχυδρομικά  με συστημένη επιστολή για λόγους ασφαλείας.Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν από το χρήστη.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ